Pochwały należy składać jako nowy wątek w tej kategorii, używając poniższego wzoru

Nazwy wątku, obowiązkowo powinny zawierać składnię: Pohcwała[nick chwalonego] [serwer np. K2]

Przykładowo: Pochwała dat boi K.2

Pochwalający: 
Pochwalany:

Opis pochwały:
Ewentualne dowody:
[Obrazek: CE8YB3r.png]